Vengrų vižlo patinėlis jau savo šeimoje

Mažylis gimė 2022.08.05. Labai švelnaus charakterio, jau reikalus atlieka lauke, socializuojamas, mėgsta padūkti, o grįžęs namo pamiegoti.
Turi FCI dokumentus, Euro pasą, nukirmintas, apžiūrėtas. Galime paruošti dokumentus šuniukui vykti į užsienį. 
Mama Donna Auksinė sala – parodų nugalėtoja, praktikuojanti Frisbee sportą. Atlikta sąnario displazijos tyrimas – sveika. Tėtis Ramzis Mažas brolis – Lietuvos jaunimo, Lietuvos, Baltijos šalių čempionas, Lietuvos veislės klubo čempionas, Lenkijos, Estijos, Vokietijos, Baltarusijos, Latvijos čempionas, Tarptautinis grožio čempionas, Tarptautinis parodų čempionas, VDH čempionas, Vengrijos čempionas, Čekijos čempionas. Lauko bandymų I vietos nugalėtojas. Atlikti sąnario displazijos tyrimas – sveikas, ilgo plauko geno, nėra nešiotojas.
Vengrų vižlai yra aktyvūs šunys, kuriems kasdien reikia reguliarių pasivaikščiojimų. Jie yra lengvai dresuojami, labai protingi šunys, kurie puikiai sutaria su kitais augintiniais ir net mažais vaikais.
Dėl trumpo kailio lengva prižiūrėti. 
info@auksinesala.lt arba paskambinkite +37062062102 (lietuvių ir rusų kalbomis)  +370 675 30853 - anglų kalba

 

The baby was born on 05.08.2022. He has a very gentle character, he already does things outside, is socialized, likes to fart, and after returning home to sleep.
Has FCI documents, Euro passport, dewormed, inspected. We can prepare documents for the puppy to go abroad.
Mama Donna Golden Island is a show winner who practices the sport of Frisbee. Joint dysplasia examination was performed - healthy. Father Ramzis Mažas brolis - Lithuanian youth, Lithuanian, Baltic champion, Lithuanian breed club champion, Polish, Estonian, German, Belarusian, Latvian champion, International beauty champion, International show champion, VDH champion, Hungarian champion, Czech champion. Field trials 1st place winner. Get tested for joint dysplasia - healthy, long hair gene, non-carrier.
Hungarian Vizslas are active dogs that need regular walks every day. They are easy to train, very intelligent dogs that get along well with other pets and even small children.
The short coat makes it easy to groom.
info@auksinesala.lt or call +37062062102 (in Lithuanian and Russian) +370 675 30853 - in English

654y7944fb-standard.jpg
654y7953fb-standard.jpg
654y7968fb-standard.jpg
654y7933fb-standard.jpg
654y7958fb-standard.jpg
654y7962fb-standard.jpg
654y7998fb-standard.jpg
654y7993fb-standard.jpg
654y7987fb-standard.jpg
654y7996fb-standard.jpg
654y7985fb-standard.jpg
donna_litter2_12.jpg