2023 m. sausio mėn sulauksime Mančesterio terjerų vados

Būsimos vados tėvai:
Tėtis X-pected Dine Mites Eton Mess aka Messis importas iš Norvegijos
Titulai: Lietuvos jaunimo čempionas, Latvijos jaunimo čempionas, Estijos jaunimo čempionas, Baltijos
jaunimo čempionas, Lietuvos čempionas, Lenkijos čempionas
Atlikti tyrimai: Akių tyrimas (akys sveikos)
Mama Subtelna Metheora aka Džinė
Titulai: Lietuvos jaunimo čempionė, Lietuvos čempionė, Latvijos čempionė
Atlikti tyrimai: Akių tyrimas (akys sveikos), kelio girnelės tyrimas (Kelio sąnarys yra normalus)
 
Į Lietuvą pirmą Mančesterio terjerą parsivežiau 2019 m. Pažintis trunka jau keletą metų. Įsitikinau, kad sveikata tikrai puiki, lengva priežiūra, dėl dydžio paprasta auginti. Tai tikrai judrus, veržlus, aktyvus šuo ir tinka sportiškiems žmonėms, nors visiškai prisitaikytų gyvenimui su senyvais žmonėmis, kurie dar turi polėkio kasdieniniams aktyviems pasivaikščiojimams.
Susidomėjusius prašome parašykite mums info@auksinesala.lt arba paskambinkite +37062062102

Parents of the future litter:

Dad X-pected Dine Mites Eton Mess aka Messis import from Norway

Titles: Lithuanian youth champion, Latvian youth champion, Estonian youth champion, Baltic
youth champion, Lithuanian champion, Polish champion
Tests performed: Eye test (eyes are healthy)

Mother Subtelna Metheora aka Ginny
Titles: Lithuanian youth champion, Lithuanian champion, Latvian champion
Tests performed: Eye examination (eyes are healthy), knee patella examination (Knee joint is normal)

I brought the first Manchester terrier to Lithuania in 2019. We have known each other for several years. I made sure that the health is really excellent, easy care, easy to grow because of the size. It is a really agile, energetic, active dog and is suitable for sporty people, although it would completely adapt to life with elderly people who still have the drive for daily active walks.

If you are interested, please write to us at info@auksinesala.lt or call +37062062102

654y6532.jpg
dsc_0711_2.jpg
1_11.jpg
dsc_0520.jpg